Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (1655)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Τα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν και κατανέμονται σε 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, με εξαίρεση τα δυο πρώτα εξάμηνα όπου τα μαθήματα είναι έξι (6) ανά εξάμηνο.

Από το τρίτο έτος (5ο εξάμηνο), το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές δύο κατευθύνσεις ώστε κάθε φοιτητής να επιλέξει τον προσανατολισμό που θέλει να έχει στις σπουδές του και στη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων, και
  • Διοίκησης Τουρισμού,

Τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών είναι τα ίδια και για τις δύο προχωρημένες κατευθύνσεις, ενώ τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση από το 5ο εξάμηνο και μετά.

Επιπλέον, από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να δηλώνουν και μαθήματα επιλογής (4 μαθήματα επιλογής συνολικά στο 3ο έτος και 6 μαθήματα επιλογής στο 4ο έτος), τα οποία χωρίζονται σε επιλογής χειμερινών και επιλογής εαρινών εξαμήνων.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών στο προτελευταίο ή/και στο τελευταίο έτος των σπουδών τους (ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των παραγωγικών φορέων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, αυτή θα αντιστοιχεί σε ένα (1) μάθημα επιλογής ανά τρεις μήνες πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση έως δύο φορές, και μπορεί να διεξαχθεί στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γενικές Αρχές Λογιστικής
Οικονομική Ι (Μικροοικονομία)
Εισαγωγή στην Πληροφορική
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δίκαιο Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικά Αγγλικά

2ο Εξάμηνο

Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική)
Στατιστική Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Οικονομική Γεωγραφία
Επιχειρηματικά Αγγλικά ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Αρχές Μάρκετινγκ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων

4ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Επιχειρησιακή Έρευνα|
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Διοικητική Λογιστική
Μεθοδολογία Έρευνας

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανάλυση Αποφάσεων
Στρατηγική Επιχειρήσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρισμού

Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία
Μεταφορές και Τουρισμός
Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρισμού

Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρισμού

Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουρισμού

Διαχείριση Εσόδων
Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιλογής

Διοίκηση Πωλήσεων
Αστική Ανάπτυξη
Διοίκηση & Μάρκετινγκ Διεθνών Επιχειρήσεων
Διαχείριση Κρίσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Διαχείριση Εσόδων (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων
Διοικητική Δεοντολογία (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Τουρισμός, Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες
Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Προσομοίωση Συστημάτων
Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο)
Εισαγωγή στον Τουρισμό Υγείας
Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις (επιλογής για την κατεύθυνση τουρισμού)
Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων
Διαχείριση Ταυτότητας (branding) για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Διαχείριση Τεχνών, Αθλητισμού & Ψυχαγωγίας
Επιχειρηματική Αναλυτική
Οικονομική των Μεταφορών
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων
Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Διοίκηση & Μάρκετινγκ Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών
Πολιτιστικός Τουρισμός & Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη
Οπτικό Μήνυμα και Τουρισμός
Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας
Διοίκηση Έργου
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων & Διεθνές Εμπόριο
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης και Ψυχαγωγίας
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Διαεπιχειρηματικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
Ανάπτυξη Διαχείριση και Προώθηση Καινοτομίας
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management)
Μηχανική Μάθηση & Τεχνητή Νοημοσύνη
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διοικητικός Έλεγχος
Περιβαλλοντική Οικονομική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τουριστική Νομοθεσία
Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση