Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

TEI Kritis - Oikonomologos.gr - logoTo Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο, αποτελεί συγχώνευση των πρώην τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων, προσφέροντας πλέον δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις:

Κεντρική αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης των μελλοντικών στελεχών διοίκησης, που τα καθιστά ικανά να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Για τον λόγο αυτό προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών προσανατολισμένο στις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου κόσμου.

Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος συνάδει με τα διακριτά αντικείμενα των εισαγωγικών κατευθύνσεων, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε όσους φοιτούν, καθώς διαθέτει πλέον δυο προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση διαφορετικών τίτλων σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται σε ένα σύστημα γνώσεων και μεθόδων, που προάγει επιστημονικά τους φοιτητές, τους εξοικειώνει με τη ζωή και τη δράση των επιχειρήσεων και διευρύνει τους επαγγελματικούς τους προσανατολισμούς.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι φοιτητές του τμήματος έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος ERASMUS και να συμμετέχουν στις συνεργασίες που το έχει το τμήμα με ομοειδή τμήματα του εξωτερικού, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Πιο συγκεκριμένα έχει αποκτήσει ικανότητες για να:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους, καθώς και διοικητικές πρακτικές στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Ασχολείται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την οικονομία των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας ίδρυσης και επέκτασης επιχειρήσεων, καθώς και μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων.
Website