Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1427)

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) με έδρα την Λάρισα λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2019. Με την ίδρυσή του, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εντάχθηκε στη Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του ΠΘ.

Στόχος του προγράμματος σπουδών του ΤΔΕ του ΠΘ είναι η παροχή επιστημονικής γνώσης σε θέματα που άπτονται της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τόσο ποιοτικής όσο και ποσοτικής προσέγγισης, τα οποία καθιστούν τους πτυχιούχους ικανούς να αναλύουν και να κατανοούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο περιβάλλον αλλά και να εντοπίζουν τις πολιτικές και πρακτικές που βελτιστοποιούν την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με κύριες αρμοδιότητες τον καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Επίσης, την ανάλυση προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο, την πρόταση για τη διαμόρφωση αντικειμενικών συστημάτων αμοιβής την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματός Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την ολοκλήρωση των σπουδών του διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να:

  • Προγραμματίζει, με την τήρηση επιστημονικών και αναλυτικών μεθόδων, τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας, θέτοντας εφικτούς στόχους.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση.
  • Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων.
  • Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου.
  • Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του μάνατζμεντ.
  • Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς ή αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.
Website