Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Makedonias - Prosopsi - Oikonomologos

TEI Dytikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με έδρα την Κοζάνη, εντάσσεται διοικητικά στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και οργανώνεται σε τρεις τομείς με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα:

 • Τομέας Ποσοτικών μεθόδων και Πληροφορικής,
 • Τομέας Οικονομικών και Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
 • Τομέας Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ.

Στους φοιτητές προσφέρονται δύο κατεύθυνσης προπτυχιακών σπουδών, η επιλογή των οποίων γίνεται από το φοιτητή στο 5ο εξάμηνο:

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, και
 • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ

Συνολικά οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές εργάζονται με αμοιβή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εξωστρεφή προσανατολισμό, που θα είναι πλήρως προετοιμασμένα να εργαστούν σε ένα δυναμικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο, τόσο στην εθνική αγορά και οικονομία όσο και στις αγορές του εξωτερικού.

Η υλοποίηση του στόχου αυτού επιτυγχάνεται με :

 • την παροχή υψηλού επιπέδου και ποιότητας εκπαίδευσης που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην επιστήμη, την κοινωνία, και την αγορά
 • την ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού
 • τη δημιουργία ανταγωνιστικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης για τη διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών των επιχειρήσεων της περιοχής και των γύρω περιοχών
 • τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων προσανατολισμένων στην εξωστρέφεια και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας εργάζονται με επιτυχία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ως διοικητικά στελέχη, ενώ αρκετοί συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Γενικότερα οι πτυχιούχοι της σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Προγραμματισμός, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχος των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.
 • Ανάλυση προβλημάτων ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.
 • Πρόταση συστημάτων αμοιβής εργασίας και συμμετοχής εργαζομένων στη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων παραγωγικότητας.
 • Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης.
 • Ανάλυση παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.
 • Ανάλυση προβλημάτων χρηματοδοτικής διοίκησης της επιχείρησης.
Website