Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας προέκυψε έπειτα από τη συγχώνευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Αποτελείται από δύο βασικές κατευθύνσεις που επιλέγουν οι φοιτητές με την ένταξή τους στο Τμήμα και πιο συγκεκριμένα της

Σκοπός του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές του θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση στα γνωστικά αντικείμενα της Επιστήμης της Διοίκησης και του Μάρκετινγκ με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των φοιτητών για τη στελέχωση δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Το τμήμα, αξιοποιώντας την εμπειρία αντίστοιχων Ελληνικών και Διεθνών τμημάτων και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέρει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών στο αντικείμενο Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εκσυγχρονίζεται συνεχώς μέσω της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

Συνδυάζει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λειτουργίας και προγραμματισμού των σύγχρονων επιχειρήσεων και ειδικά σε περίοδο κρίσης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό σύστημα.

Οι πτυχιούχοι του έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της διαχείρισης και διοίκησης επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με κύριες αρμοδιότητες τον καθορισμό του επιχειρησιακού χώρου, τον προγραμματισμό, την οργάνωση, την καθοδήγηση και τον έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Επίσης, την ανάλυση προβλημάτων της ανθρώπινης συμπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο, την πρόταση για τη διαμόρφωση αντικειμενικών συστημάτων αμοιβής την ανάλυση των παραγωγικών συστημάτων και διαδικασιών και γενικών θεμάτων διοίκησης παραγωγής.

Ειδικότερα, ο πτυχιούχος του Τμήματός Διοίκησης Επιχειρήσεων, με την ολοκλήρωση των σπουδών του διαθέτει όλες τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες ώστε να :

  • Προγραμματίζει, με την τήρηση επιστημονικών και αναλυτικών μεθόδων, τους πόρους που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση μιας εργασίας, θέτοντας εφικτούς στόχους.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους και πρακτικές στη διοίκηση.
  • Είναι σε θέση να λαμβάνει αποφάσεις που έχουν σχέση με την διάθεση και κατανομή των πόρων.
  • Έχει τις γνώσεις για να αναπτύξει και να λειτουργεί μηχανισμούς και διαδικασίες ελέγχου.
  • Είναι σε θέση να αξιοποιήσει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και του μάνατζμεντ.
  • Έχει τις γνώσεις για την εκπόνηση μελετών προγραμματισμού έργων είτε αυτές αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις οργανισμούς ή αφορούν απαιτήσεις προγραμματισμού έργων σε μελέτες που υποβάλλονται σε δημόσιους ή κοινοτικούς οργανισμούς.
Website