Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΓΠΑ) (1063)

Geoponiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού εντάσσεται στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Τμήμα έχει έδρα στη Θήβα και η εκπαιδευτική λειτουργία του άρχισε με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Ο κύκλος σπουδών του έχει ελάχιστη διάρκεια φοίτησης (10) δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αποστολή Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια της επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων, με έμφαση στις Γεωργικές Επιχειρήσεις καθώς επίσης και στα Συστήματα Εφοδιασμού. Το Τμήμα δεσμεύεται για την παροχή ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου, προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με την πολιτική της ποιότητας.

Βασικός στόχος είναι οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν υψηλή επιστημονική κατάρτιση, αναλυτικό και συγκροτημένο τρόπο σκέψης και ικανότητα να συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη έτσι ώστε να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στη διαχείριση των αναγκών της οικονομίας, της έρευνας, της βιομηχανίας και της εκπαίδευσης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το επάγγελμα του στελέχους εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται ως ένα από τα επαγγέλματα με την υψηλότερη ζήτηση και εκτιμάται ότι οι προοπτικές απασχόλησης των πτυχιούχων του τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού θα συνεχίσουν να είναι ακόμα πιο ευοίωνες στο μέλλον.

Αυτό γιατί η εφοδιαστική διοίκηση (Logistics Management) θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς κλάδους αλλά και από τα βασικότερους ανταγωνιστικούς παράγοντες στην επιχειρηματικότητα, καθώς ευθύνεται για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τον έλεγχο και την αποτελεσματική και αποδοτική ροή προϊόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από την αρχική παραγγελία μέχρι την τελική παράδοση στον καταναλωτή, με σκοπό την πλήρη εκπλήρωση των απαιτήσεων του.

Περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τον έλεγχο μεγάλου αριθμού λειτουργιών (προμήθειες, διακίνηση υλικών, πρόβλεψη ζήτησης, αποθέματα, επεξεργασία παραγγελιών, αποθήκευση, συσκευασία, μεταφορές, ανταλλακτικά και επισκευές, εξυπηρέτηση πελατών, αντιμετώπιση επιστρεφόμενων προϊόντων, ανακύκλωση και αποκομιδή απορριμμάτων, κλπ.), για να μετασχηματίσει τις πρώτες ύλες που λαμβάνονται από τους προμηθευτές, σε έτοιμα προϊόντα που προσφέρονται στους πελάτες.

Συνεπώς, ο κλάδος των επαγγελμάτων που αφορούν τα logistics επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό τόσο την ελληνική όσο και την παγκόσμια οικονομία. Αποτελεί έναν από τα κυριότερους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των συναλλαγών κάθε αγοράς, απασχολεί ένα σημαντικό αριθμό εργαζόμενων και επηρεάζει άμεσα και έμμεσα το κόστος λειτουργιών κάθε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Website