Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)