Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1513)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλύπτει τις ανάγκες δημιουργίας ενός ικανού υποβάθρου γνώσεων στη Λογιστική, Ελεγκτική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη σε αλληλεπίδραση με την Οικονομική, το Μάρκετινγκ, το Μάνατζμεντ, την Πληροφορική, τις Ποσοτικές Μεθόδους και την Νομική Επιστήμη.

Περιλαμβάνει, επίσης, μαθήματα επιλογής ώστε συγχρόνως να είναι αρκετά ευέλικτο.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Συναλλαγών
Μαθηματικά των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
Μικροοικονομική Θεωρία
Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
Εφαρμογές στην Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εμπορικό Δίκαιο
Εισαγωγή στην Στατιστική
Μακροοικονομική Θεωρία
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

3ο Εξάμηνο

Τραπεζική και Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση
Επαγωγική Στατιστική
Λογιστική Εταιριών
Αρχές Χρηματοοικονομικής

4ο Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Επιχειρησιακή ‘Ερευνα
Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και ΠΣΔ
Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

5ο Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική – Λήψη αποφάσεων και ελέγχου
Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
Τραπεζική Διοικητική
Μάθημα Επιλογής

6ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Φορολογική Λογιστική
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Χρηματοοικονομική
Διαχείριση Εταιρικού Θησαυροφυλακίου
Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

8ο Εξάμηνο

Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Διεθνών Επενδύσεων
Εταιρικός Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής
Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Ελεύθερων Επιλογών

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία
Αποτίμηση και Ανάλυση Εταιρειών
Μηχανογραφημένη Λογιστική
Εναλλακτικές Επενδύσεις
Αναλογιστικά Μοντέλα
Αγγλικά Ειδικότητας
Οικονομική Κοινωνιολογία
Μεθοδολογία Έρευνας
Αρχές Μάρκετινγκ
Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
Βάσεις Δεδομένων
Εισαγωγή στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχειρείν
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Σχέσεις
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος
Διαχείριση Χρήματος και Κεφαλαίου
Θεωρία Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων και Παιγνίων
Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Διαχείριση Κινδύνου
Στοχαστικές Διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά
Επιχειρησιακή Έρευνα ΙΙ
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Επιχειρηματική και Λογιστική Ηθική
Διδακτική των Οικονομικών
Ιστορία Οικονομικής Σκέψης
Big Data και Analytics