Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (1513)

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής ανήκει, μαζί με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Καλαμάτα. Ουσιαστικά αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου που πλέον έχει καταργηθεί.

Στόχος του τμήματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών στους τομείς της διοίκησης και διαχείρισης Χρηματοπιστωτικών, Ασφαλιστικών και Ελεγκτικών υπηρεσιών.

Αποστολή Τμήματος

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έχει ως στόχο να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στον επιστημονικό χώρο της λογιστικής, της χρηματοοικονομικής και της διοικητικής ανάλυσης που θα τους επιτρέψουν είτε να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη πορεία στην διεθνή αγορά εργασίας είτε να συνεχίσουν στις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αποφοίτηση τους θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν απλά και σύνθετα θέματα χρηματοοικονομικής λογιστικής με βάση τόσο τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.
 • εφαρμόζουν τις γνώσεις κοστολόγησης για τον ορθό υπολογισμό του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει η επιχείρηση
 • καταρτίζουν αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς
 • αναλύουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και να εκτιμούν τη θεμελιώδη αξία τους με την εφαρμογή των κατάλληλων υποδειγμάτων αποτίμησης.
 • εξοικειώνονται με τον εξωτερικό και εσωτερικό έλεγχο
 • κατανοούν σύνθετα θέματα φορολογικής λογιστικής των επιχειρήσεων
 • αξιολογούν θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και προγραμματισμού των επιχειρήσεων και να εξοικειώνονται με τη λήψη αποφάσεων για τη μερισματική πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη διαχείριση κινδύνου, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές κλπ.
 • κατανοούν τη λειτουργία των εγχώριων αλλά και διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου
 • εξοικειώνονται με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • κατανοούν προχωρημένα θέματα αξιολόγησης επενδύσεων και διαχείρισης χαρτοφυλακίου
 • διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο ποσοτικών γνώσεων σε μαθηματικά, στατιστική και οικονομετρία
 • εξοικειώνονται με σύγχρονες εξελίξεις στους χώρους της διεθνούς χρηματοοικονομικής, της συμπεριφορικής χρηματοοικονομικής και των αγορών χρήματος και κεφαλαίου
 • εξοικειώνονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στο πλαίσιο της λογιστικής όσο και της χρηματοοικονομικής

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος προβλέπεται είναι εξοπλισμένοι με όλα εκείνα τα απαιτούμενα εφόδια προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως:

 • επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δημόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα
 • νόμιμοι ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων
 • μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης
Website