Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο εδρεύει στο Ηράκλειο, προέκυψε το 2013 από τη συγχώνευση του τμήματος Λογιστικής με έδρα το Ηράκλειο και του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής με έδρα τον Αγ. Νικόλαο.

Το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης τόσο της Λογιστικής όσο και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης με την υποστήριξη των συναφών τους κλάδων, όπως τα Οικονομικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τα Νομικά και την Πληροφορική.

Στόχος του Τμήματος είναι να προετοιμάσει υψηλού επιπέδου επιστήμονες, ικανούς να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδιωτικού ή δημόσιου χαρακτήρα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η απορρόφηση των αποφοίτων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από την αγορά εργασίας, είναι ιδιαίτερα υψηλή και αυτό φαίνεται από τις πολλές επιστολές επιχειρήσεων που ζητούν τους τελειόφοιτους του τμήματος για πρακτική άσκηση και στη συνέχεια για μόνιμη εργασία.

Το μεγαλύτερο τμήμα των αποφοίτων απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, σε εργασίες σχετικές με το αντικείμενο των σπουδών τους, όπως για παράδειγμα στις οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων, τμήματα λογιστηρίων εταιριών, σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, στην παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών, στον εσωτερικό έλεγχο εταιριών, ως εξωτερικοί ελεγκτές εταιριών ελεγκτικής, στη χρηματοοικονομική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, στην ανάλυση επενδυτικών αποφάσεων, δανειακών και ασφαλιστικών κινδύνων, ως χρηματοοικονομικοί και ασφαλιστικοί σύμβουλοι, κ.λ.π.

Website