Ναυτιλιακών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (157)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ανήκει στη Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1989 και είναι ιστορικά το τέταρτο αρχαιότερο τμήμα του Πανεπιστημίου.

Το Τμήμα προσφέρει στους φοιτητές υψηλού επιπέδου διεπιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη στον πολύ δυναμικό και ισχυρό χώρο της ναυτιλίας.

Αποστολή Τμήματος

Σκοπός ίδρυσης του είναι να παρέχει πανεπιστημιακή εκπαίδευση και έρευνα σε έναν κορυφαίο τομέα της εθνικής και παγκόσμιας οικονομίας, αυτόν της βιομηχανίας της ναυτιλίας. Ταυτόχρονα το τμήμα στοχεύει στο να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.

Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Σκοπός του Τμήματος ναυτιλιακών σπουδών του πανεπιστημίου Πειραιώς είναι να:

 • παρέχει στους φοιτητές την επιστημονική θεωρητική γνώση καθώς και την πρακτική κατάρτιση για να σταδιοδρομήσουν σαν διοικητικά και οικονομικά στελέχη στο χώρο της Ναυτιλίας και των Μεταφορών.
 • εντοπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα και να αναπτύξει την έρευνα στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών με εκτεταμένα, πολύμορφα και διεπιστημονικά ερευνητικά προγράμματα.
 • αναπτύξει τη διεθνή συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ευρώπης, Αμερικής και Ασίας) εκμεταλλευόμενο τη μοναδική διεθνή δικτύωση της ελληνικής ναυτιλίας που αποτελεί τον κατεξοχήν κλάδο της ελληνικής οικονομίας με διεθνικό προσανατολισμό.

Επίσης το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών ανέπτυξε από την αρχή σημαντικό ενδιαφέρον στη Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη Ναυτική Τεχνολογία, την Ωκεανογραφία καθώς και τη διαμόρφωση διεθνούς και εθνικού νομικού πλαισίου για τη ναυτιλία και τη θάλασσα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η μεγάλη σημασία την οποία έχουν οι θάλασσες και ο παγκόσμιος ωκεανός στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής ανάκαμψης αναγνωρίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελεί μοχλό της Ευρωπαϊκής Οικονομίας, με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη.

Επιπλεόν η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι απαιτήσεις των διεθνών ρυθμίσεων για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένους και πολύπλευρα καταρτισμένους ναυτιλιακούς οικονομολόγους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, γραμματείας, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, την διοίκηση ναυπηγείων/επισκευαστηρίων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς, τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς, τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ.

Ως αποτέλεσμα οι απόφοιτοί του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά γρήγορης ένταξης στην αγορά εργασίας καθώς επίσης επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους της ναυτιλιακής βιομηχανίας με τις οποίες συνεργάζεται από την ίδρυσή του. Αυτό το εκτεταμένο δίκτυο προσφέρει προοπτικές σταδιοδρομίας σε διάφορους κλάδους συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, των παρακάτω:

 • Ναυτιλιακές εταιρίες διαχείρισης πλοίων
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Πετρέλευση
 • Προμήθειες
 • Νομικές υπηρεσίες
 • Εφοδιαστική αλυσίδα
 • Συνδυασμένες μεταφορές / Logistics
 • Δημόσιοι & Κυβερνητικοί οργανισμοί
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
 • Λιμάνια και λιμενικές επιχειρήσεις
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Νηογνώμονες και άλλοι φορείς ρυθμιστικού χαρακτήρα
Website