Οικονομικής Επιστήμης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (312)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το αρχαιότερο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα και το αρχαιότερο της πρώην ΑΣΟΕΕ, αφού ιδρύθηκε το 1920.

Το Τμήμα έχει ως στόχο να συγκεντρώνει σταθερά το υψηλότερης ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, καθηγητές και φοιτητές, καθώς και να παράγει έρευνα στο υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο. Οι καθηγητές του Τμήματος καλύπτουν έναν ευρύ χώρο αντικειμένων και έχουν εμπειρία σε ορισμένα από τα πλέον προβεβλημένα πανεπιστήμια διεθνώς και δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά.

Η Οικονομική Επιστήμη είναι μια ελκυστική επιστήμη γιατί συνδυάζει τα τεχνικά εργαλεία, που είναι τα μαθηματικά, και προσδιορίζει τη θέση της ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες μιας και η οικονομική δραστηριότητα αποτελεί τη βάση της κοινωνίας.

Το αντικείμενο του Τμήματος εκτείνεται σε όλο το φάσμα της Οικονομικής Επιστήμης και των εφαρμογών της όπως η μικροοικονομική και μακροοικονομική ανάλυση, η οικονομική των επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, η δημόσια, νομισματική, διεθνής και αγροτική οικονομική, η βιομηχανική οργάνωση και στρατηγική επιχειρήσεων, η οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, η οικονομική και η οικονομική ιστορία καθώς και στα σχετικά ποσοτικά εργαλεία των μαθηματικών, στατιστικής και οικονομετρίας.

Αποστολή Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας και κοινωνίας αφού καλύπτει εύρος τομέων όπως η Μικροοικονομική και Μακροοικονομική Θεωρία, η Βιομηχανική Οργάνωση, τα Δημόσια και Διεθνή Οικονομικά, τα Οικονομικά της Εργασίας και του Περιβάλλοντος, τα Χρηματοοικονομικά και η Τραπεζική, η Οικονομική Ιστορία, καθώς και Ποσοτικές Μέθοδοι όπως η Στατιστική και η Οικονομετρία και συναφή αντικείμενα όπως είναι η Πολιτική Επιστήμη και η Κοινωνιολογία.

Οι οικονομικές σπουδές προσελκύουν μεγάλο αριθμό εξαιρετικών φοιτητών δίνοντας πολύ καλές προοπτικές ενδιαφέρουσας αλλά και αποδοτικής σταδιοδρομίας καθώς τα οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο των οικονομικών σπουδών παρέχει πολύ καλές προοπτικές εργασίας στο χώρο της αγοράς και των επιχειρήσεων, σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την οικονομία, ενώ οι προοπτικές των μεταπτυχιακών σπουδών είναι εξαιρετικές.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα πανεπιστήμια.

Αυτό συμβαίνει γιατί το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσελκύει φοιτητές υψηλής ποιότητας, οι οποίοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους έχουν εξαιρετικές προοπτικές για απασχόληση στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα και σε διάφορους χώρους όπως της διοίκησης επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, τραπεζικής και συμβουλευτικών οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης, καθώς οι απόφοιτοι του προγράμματος αποκτούν στέρεες βάσεις στην Οικονομική και στα σχετικά εργαλεία γίνονται κατά κανόνα δεκτοί σε κορυφαία μεταπτυχιακά προγράμματα διεθνώς τόσο στην προχωρημένη οικονομική ανάλυση όσο και σε εφαρμοσμένες κατευθύνσεις.

Website