Οικονομικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (315)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποσκοπεί στη μετάδοση γνώσεων, στην καλλιέργεια του επιστημονικού προβληματισμού των φοιτητών και στον προσανατολισμό τους στις επιστημονικές μεθόδους εργασίας και έρευνας.

Το τετραετές προπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από πλήθος μαθημάτων, βασικά μαθήματα κορμού και σύγχρονα μαθήματα επιλογής, που παρέχουν τόσο θεωρητική όσο και εμπειρική γνώση, απαραίτητη για την κατανόηση σύνθετων οικονομικών καταστάσεων.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος να μεταβούν σε αντίστοιχα τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω Erasmus και να αποκτήσουν μια γεύση επαγγελματικής εμπειρίας από καταξιωμένες εταιρίες στο χώρο, μέσω Πρακτικής Άσκησης.

Απαρτίζεται από έναν κορμό βασικών μαθημάτων, όπως Μικροοικονομική Θεωρία, Μακροοικονομική Θεωρία, Μαθηματικά, Στατιστική, Οικονομετρία, Διεθνή Οικονομικά, Βιομηχανική Οργάνωση, που διδάσκονται εμπεριστατωμένα, καθώς και από σύγχρονα μαθήματα επιλογής.

Παράλληλα, το τμήμα δίνει τη δυνατότητα επιμόρφωσης των σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning).

Ο κορμός των οικονομικών μαθημάτων που διδάσκονται στο τμήμα συμπληρώνεται με τη διδασκαλία μαθημάτων γενικότερης μόρφωσης (νομικά, τεχνολογία κ.ά.), αλλά και μαθημάτων στήριξης, όπως τα μαθηματικά, η στατιστική και γενικότερα οι ποσοτικές μέθοδοι.

Σκοπός του Τμήματος είναι η σπουδή και έρευνα της Οικονομικής Επιστήμης και ειδικότερα η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης αυτής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει σκοπό να καταρτίσει στελέχη ικανά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγοι, αναλυτές, σύμβουλοι και ερευνητές.

Website