Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (612)

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης είναι το νεότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017.

Σκοπός του Τμήματος είναι η εξέλιξη όλων των επιστημονικών κλάδων οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και ταυτόχρονα η παροχή στους φοιτητές ποιοτικής και σύγχρονης εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων.

Αποστολή Τμήματος

Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης των μαθημάτων, οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού θα είναι σε θέση να:

 • κατανοούν την πολυπλοκότητα και τη διεπιστημονικότητα του τουριστικού φαινομένου από πλευράς ζήτησης και κυρίως προσφοράς
 • γνωρίζουν σε βάθος τους τομείς αγαθών και υπηρεσιών που απαρτίζουν τον τουριστικό κλάδο
 • κατανοούν το νομικό, κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παροχή και κατανάλωση τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • επεξεργάζονται δημιουργικά, με την εκτεταμένη και σε επαρκές βάθος γνώση της θεωρίας,  τα γενικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά την άσκηση καθηκόντων σε θέσεις διοίκησης μιας τουριστικής μονάδας και ενός τουριστικού οργανισμού.
 • σχεδιάσουν κατάλληλες επιχειρηματικές στρατηγικές ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ενός τουριστικού προορισμού ή μιας τουριστικής μονάδας
 • λαμβάνουν υπόψιν τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στο τουριστικό γίγνεσθαι και στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και πολιτικό περιβάλλον
 • συνεχίσουν, με τις απαραίτητες πρακτικές, εμπειρικές γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν, να μορφώνονται συνεχώς και να ανταποκριθούν άνετα στις απαιτήσεις ενός σχετικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού μπορούν να απασχοληθούν ως:

 • Στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων (π.χ. σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, οργανωτές ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικούς πράκτορες, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων)
 • Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. Υπουργεία) και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων ) σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής
 • Στελέχη κλαδικών φορέων του τουρισμού
 • Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στο χώρο του τουρισμού
 • Ερευνητές και εκπαιδευτές (δευτεροβάθμιας, μετα-δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας και δια βίου εκπαίδευσης) σε ζητήματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και σχεδιασμού

Οι τομείς απασχόλησης των πτυχιούχων του Τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων
 • Έρευνα και ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων σε υφιστάμενους ή νέους τουριστικούς προορισμούς
 • Προώθηση και πώληση τουριστικών προϊόντων στους καταναλωτές απευθείας από τους παροχείς τουριστικών υπηρεσιών ή μέσω του συστήματος και της αλυσίδας διανομής τουριστικών προϊόντων
 • Διαχείριση τουριστικών προορισμών, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Δημόσια διοίκηση, σχεδιασμός και πολιτική τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Ανάπτυξη, επιβολή και έλεγχος κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
 • Διασφάλιση ποιότητας παροχής τουριστικών υπηρεσιών και συμμόρφωσης του τελικού τουριστικού προϊόντος με τα σχετικά πρότυπα (π.χ. HACCP, ISO)
 • Διεθνή παρουσία και παροχή τεχνογνωσίας σε αναπτυσσόμενα κράτη μέσω διεθνών οργανισμών (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης
 • Βασική έρευνα και τουριστική εκπαίδευση
Website