Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πάντειο Πανεπιστήμιο (152)

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1989 και ανήκει στην ομάδα των οικονομικών τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της οποίας οι πτυχιούχοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Το Τμήμα της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης υπηρετεί ένα σχετικά νέο γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο ενσωματώνονται σύγχρονες διεπιστημονικές αντιλήψεις ως προς τη φύση και το χαρακτήρα της περιφερειακής και γενικότερα της οικονομικής ανάπτυξης.

Το ιδιαίτερο γνώρισμα της λειτουργίας του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι η ανάλυση του φαινομένου της ανάπτυξης και πέρα από το γνωστικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης, στη βάση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, που αναφέρεται στην ευρύτερη περιοχή των κοινωνικών και θετικών επιστημών, στο πλαίσιο του κλάδου των κοινωνικών επιστημών ο οποίος ονομάζεται Περιφερειακή Επιστήμη.

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση του φαινομένου της ανάπτυξης δεν περιορίζεται στα στενά όρια της οικονομικής επιστήμης αλλά εμπλουτίζεται και με γνώσεις που προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή των κοινωνικών και θετικών επιστημών.

Γνωστικά Αντικείμενα

Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης ομαδοποιούνται στις εξής κύριες κατηγορίες:

Οικονομική Επιστήμη, με βασικά αντικείμενα την Πολιτική Οικονομία, τη Μικροοικονομία, τη Μακροοικονομία, τη Δημόσια Οικονομική και τη Δημοσιονομική Πολιτική, την Οικονομική Ανάπτυξη, την Κλαδική Οικονομική, την Αγροτική Οικονομική και Πολιτική, τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις, την Οικονομική της Εργασίας, την Τραπεζική Οικονομική, την Οικονομική των Επιχειρήσεων και τη Λογιστική.

Περιφερειακή Επιστήμη, με βασικά αντικείμενα την Οικονομική του Χώρου, την Οικονομική και Αστική Γεωγραφία, την Περιφερειακή Πολιτική, την Οικονομική των Αστικών Κέντρων, την Οικονομική του Περιβάλλοντος, την Οικονομική και Πολιτική των Μεταφορών, την Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Περιφερειακό Προγραμματισμό, τη Χωροταξία, την Πολεοδομία, την Αξιοποίηση της Ακίνητης Περιουσίας.

Ποσοτική Ανάλυση, με βασικά γνωστικά αντικείμενα τα Μαθηματικά, τη Στατιστική, την Πληροφορική, την Οικονομετρία, τις Μεθόδους Ποσοτικής Ανάλυσης, τις Μεθόδους Περιφερειακής Ανάλυσης, τη Χαρτογραφία και τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Οι γνώσεις που παρέχονται στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών δίνουν τις δυνατότητες συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε οποιοδήποτε άλλο οικονομικό τμήμα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης έχουν δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα και έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγέλματος του Οικονομολόγου.

Επιπλέον, υπάρχει κατοχύρωση της ειδικότητας του Περιφερειολόγου, που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε προκηρύξεις ειδικών θέσεων Περιφερειολόγων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στο Δημόσιο Τομέα.

Στον ιδιωτικό τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται ως ανεξάρτητοι μελετητές, ως στελέχη Γραφείων Μελετών σε θέματα περιφερειακής, τοπικής και κλαδικής ανάπτυξης, ως οικονομολόγοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κλπ.

Στο δημόσιο τομέα οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται ως στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Nομαρχιακής), της Περιφερειακής Διοίκησης, της Κεντρικής Διοίκησης και των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών σε αντικείμενα σχετικά με την ανάπτυξη, τον προγραμματισμό και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έχουν δυνατότητα απασχόλησης ως καθηγητές πολιτικής οικονομίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τέλος η ολοκλήρωση του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ανοίγει ορίζοντες διεκδίκησης θέσεων εργασίας στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών που έχουν ως αντικείμενο θέματα ανάπτυξης σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό ή κλαδικό επίπεδο.

Website