Οικονομικών Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (636)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει καταρτισθεί με γνώμονα τις ανάγκες της πανεπιστημιακής γνώσης, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, την διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα διεθνή δεδομένα που ισχύουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης.

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών του τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό Διδακτικών Μονάδων (ΔΜ), όπου η κάθε ΔΜ αντιστοιχεί σε μια (1) εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο.

Η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές, ενώ τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα καλύπτουν τουλάχιστον το 25% του προγράμματος σπουδών.

Στα προγράμματα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τομέα άλλου τμήματος της σχολής.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μαθηματικά Ι
Λογιστική Ι
Πληροφορική Ι

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Πληροφορική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μάρκετινγκ
Οικονομική Πολιτική
Κλαδική Οικονομική
Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

5ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική Ι
Οικονομετρία Ι
Οικονομική των Μεταφορών

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Διεθνής Πολιτικής Οικονομίας

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
Διαχείριση Κινδύνων
Οικονομία και Περιβάλλον

6ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ
Θεωρία Αποφάσεων

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ
Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Νομισματική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επιχειρηματικότητα Ι

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
Δημόσια Οικονομική

8ο Εξάμηνο

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
Επιχειρησιακή Έρευνα
Μαθηματική Οικονομική

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Μαθηματική Οικονομική

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επιχειρηματικότητα ΙΙ

Μαθήματα Επιλογής
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή Οικονομική
Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική