Οικονομικών Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (97)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει καταρτισθεί με γνώμονα τις ανάγκες της πανεπιστημιακής γνώσης, την ακαδημαϊκή δεοντολογία, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα διεθνή δεδομένα που ισχύουν στον χώρο της οικονομικής επιστήμης.

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια σπουδών του τμήματος είναι οκτώ (8) εξάμηνα, ενώ η κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων στα εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν

  • μαθήματα κορμού τα οποία ολοκληρώνονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών
  • βασικά – υποχρεωτικά μαθήματα επιστημονικής περιοχής και εξειδίκευσης και
  • επιλεγόμενα μαθήματα κατεύθυνσης επιστημονικής περιοχής και εξειδίκευσης (των δύο προσφερόμενων κατευθύνσεων Οικονομικής Ανάλυσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων).

Τα μαθήματα επιλογής αντανακλούν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών και δίνουν τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να συμπεριλάβουν ενότητες με ερευνητικό προσανατολισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα προγράμματα σπουδών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορούν να περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο τομέα άλλου τμήματος της σχολής.

Πρακτική Άσκηση

Η συμμετοχή των φοιτητών στην πρακτική άσκηση είναι προαιρετική. Η διάρκειά της είναι 2 μήνες, διεξάγεται το καλοκαίρι και συμμετέχουν σε αυτήν φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 75% των μαθημάτων του ΠΠΣ.

H πρακτική άσκηση στοχεύει στη διασύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την αγορά εργασίας και στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των φοιτητών.  Είναι προφανές ότι η πετυχημένη πρακτική άσκηση των φοιτητών αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης εργασίας είτε στον φορέα απασχόλησης που πραγματοποιήθηκε η πρακτική άσκηση είτε σε κάποιον άλλο φορέα απασχόλησης.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Μαθηματικά
Λογιστική
Πληροφορική

2ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία
Στατιστική
Μαθηματικά ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Πληροφορική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

4ο Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μάρκετινγκ
Τραπεζική
Κλαδική Οικονομική
Δίκαιο Επιχειρήσεων

5ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική
Οικονομετρία
Οικονομική και Management των Μεταφορών και των Υποδομών

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Διεθνής Πολιτικής Οικονομίας

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
Διαχείριση Κινδύνων
Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη Θεσμοί και Πολιτικές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
Διαχείριση Κινδύνων
Διεθνής Οικονομική Ανάπτυξη Θεσμοί και Πολιτικές
Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Αλλαγής και Καινοτομίας

6ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ
Θεωρία Αποφάσεων

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙΙ
Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Επιχειρησιακή Στρατηγική

Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙΙ
Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Αποτίμηση Επιχειρήσεων

7ο Εξάμηνο

Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Θεωρία Οικονομικών Διακυμάνσεων και Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επιχειρηματικότητα

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης
Αγορές Κεφαλαίου
Δημόσια Οικονομική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Δίκαιο Επιχειρήσεων IV
Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς
Αγορές Κεφαλαίου
Δημόσια Οικονομική
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Δίκαιο Επιχειρήσεων IV
Ιστορία και Μεθοδολογία Οικονομικής Σκέψης
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Οικονομική Διπλωματία

8ο Εξάμηνο

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
Επιχειρησιακή Έρευνα
Δυναμικά Συστήματα

Κατεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

Μαθήματα Επιλογής
Θεωρίες Οικονομικής Μεγέθυνσης
Εργασιακές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Διεθνές Management
Ασφαλιστική

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Μαθήματα Επιλογής
Επιχειρηματικότητα ΙΙ
Εργασιακές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Διεθνές Management
Ασφαλιστική