Οικονομικών Επιστημών – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (636)