Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1548)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε το 2019 και έχει έδρα την Καστοριά. Το ακαδημαϊκό έτος 2019 είναι η πρώτη φορά που υποδέχθηκε φοιτητές ενώ μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το οποίο έχει πλέον καταργηθεί.

Ως το μοναδικό τμήμα οικονομικών επιστημών στη Δυτική Μακεδονία, η ερευνητική του δράση είναι στενά συνδεδεμένη και με την περιφερειακή αναπτυξιακή διαδικασία.

Στα πλαίσια αυτής της δράσης, το τμήμα συνεργάζεται στενά με δημόσιους φορείς, δήμους αλλά και επιχειρήσεις, καθώς μελετά σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και κλαδικά την παραγωγή, τη ζήτηση, την καινοτομία, την ανάπτυξη, τη μεγέθυνση, την εξωστρέφεια, τους θεσμούς, το εμπόριο, τις οικονομικές σχέσεις, τις υπηρεσίες, και τις αντίστοιχες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αριστεία.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της Οικονομικής Επιστήμης με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα. Το Τμήμα παρέχει οικονομική εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και έχει δύο κατευθύνσεις, (α) την Οικονομική Ανάλυση και (β) την Οικονομική των Επιχειρήσεων.

Το Τμήμα παρέχει επίσης στους αποφοίτους του δυνατότητες πρόσβασης σε μεταπτυχιακό δίπλωμα αλλά και σε διδακτορικές σπουδές σε ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα παρέχει οικονομικές σπουδές υψηλού επιπέδου με σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας αλλά και τις ανάγκες της εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Πιο συγκεκριμένα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με βάση τις εξειδικευμένες τεχνολογικές και θεωρητικές γνώσεις τους έχουν τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος και των χωρών του εξωτερικού.

Ενδεικτικά μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

  • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δράσης επιχειρήσεων και οργανισμών
  • Διενέργεια εμπορικών πράξεων, όπως αυτές ορίζονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις
  • Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς μάρκετινγκ και άλλων προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της οργάνωσης και διοίκησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων
  • Ανάλυση απαιτήσεων και εφαρμογή ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών
  • Διοίκηση οικονομικών δραστηριοτήτων σε ελεύθερες οικονομικές και τελωνειακές ζώνες
  • Τήρηση και ενημέρωση βιβλίων και στοιχείων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διεθνή αγορά
Website