Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (361)

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί το πρώτο τμήμα της Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής, η οποία ιδρύθηκε το 2003 και εδρεύει στη πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας, Τρίπολη.

Σκοπός της τετραετούς φοίτησης είναι η εκπαίδευση οικονομολόγων με προσωπικότητα, που να μπορούν να στελεχώσουν τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της χώρας και να μετεξελιχθούν σε δυναμικές προσωπικότητες της οικονομίας και της κοινωνία.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο που να προάγει την ακαδημαϊκή γνώση και την επιστημονική έρευνα και εφαρμογή στους τομείς που άπτονται της Οικονομικής Επιστήμης και Πολιτικής.

Πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως αποστολή:

  • να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση στους τομείς που άπτονται της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής,
  • να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία,
  • να οργανώνει μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και
  • τη μελέτη και προώθηση των οικονομικών σχέσεων σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες και την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο

Οι φοιτητές του τμήματος έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τους κλάδους της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, καθώς και άλλα παρεμφερή γνωστικά πεδία όπως η αγροτική οικονομική, η οικονομική γεωγραφία και η περιφερειακή ανάπτυξη, η οικονομική των μεταφορών, ή η οικονομική του περιβάλλοντος.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Η φοίτηση στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών θέτει τις βάσεις για επιτυχή σταδιοδρομία σε μεγάλους διεθνείς και ελληνικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας και των χωρών του εξωτερικού και για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τόσο σε ελληνικά όσο και σε ξένα Πανεπιστήμια.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο σώμα γνώσεων, στο οποίο εμπεριέχονται στοιχεία από τις επιστημονικές περιοχές της Οικονομικής Επιστήμης, της Διοικητικής Επιστήμης και της Πληροφορικής. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με πολλές πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις αλλά κυρίως παρέχει έναν δυνατό και στέρεο οικονομικό τρόπο σκέψης, ο οποίος χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος των προβλημάτων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος αποκτούν ένα δυνατό υπόβαθρο πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης που τους επιτρέπουν να κατανοούν και να αναλύουν κριτικά θεωρίες και φαινόμενα που αναφέρονται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών τόσο στο επίπεδο του εθνικού κράτους όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών Οργανισμών.
  • Κατέχουν τις δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να επιλύουν προβλήματα στο εξειδικευμένο πεδίο των σπουδών τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την διοίκηση και αξιολόγηση των δημοσίων οργανισμών, των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων.
  • Είναι ικανοί να διαχειρίζονται σχέδια εργασίας και έρευνας αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων και προβλημάτων που ανακύπτουν.
  • Είναι σε θέση να αναλαμβάνουν διοικητικά καθήκοντα στον τομέα τους ειδίκευσης και να αντιμετωπίζουν προβλήματα είτε ατομικά είτε σε συνεργασία με συναδέλφους τους.
Website