Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (350)

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο.

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών είναι:

  • η προαγωγή της γνώσης σε όλα τα πεδία των Οικονομικών Επιστημών,
  • η εκπαίδευση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου, και
  • η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης.

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Website