Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (631)

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 με έδρα τον Βόλο.

Αποστολή του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο της οικονομικής θεωρίας και των εφαρμογών της στην οικονομική πολιτική του κράτους, στην πρόβλεψη των οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Το τμήμα Οικονομικών Επιστημών παρέχει εξειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα τα οποία ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της εθνικής οικονομίας όσο και στις σύγχρονες εξελίξεις της οικονομικής επιστήμης.

Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές οι προοπτικές άμεσης σύνδεσης των αποφοίτων του με την αγορά εργασίας.

Website