Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης – Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (99)

Ethniko & Kapodistriako Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoTo τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις:

 • την Πολιτική Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία
 • τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές
 • τη Διοικητική Επιστήμη & Δημόσιο Δίκαιο
 • την Κοινωνική Θεωρία
 • την Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός του Τμήματος

Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς που διέπουν τη συστηματική ανάλυση των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία του τμήματος εκφράζεται από τη διάρθρωση του προγράμματος σπουδών σε δύο διαδοχικές φάσεις, η καθεμία από τις οποίες διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο τοποθετεί την πολιτική επιστήμη, ως προς τις βασικές παραμέτρους της, στο γενικότερο χώρο των κοινωνικών επιστημών, ενώ παράλληλα προσφέρει μια ευρύτερη εποπτεία των επιμέρους κλάδων που συνθέτουν το περιεχόμενό της.

Γενικότερα το τμήμα αποσκοπεί στην παροχή τόσο της γενικής παιδείας, στο μέτρο του δυνατού, όσο και της επιστημονικής εξειδίκευσης, προετοιμάζοντας παράλληλα τους φοιτητές του και για μεταπτυχιακές σπουδές.

Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της εκπαιδευτικής και ερευνητικής λειτουργίας, το τμήμα είναι οργανωμένο σε Τομείς, οι οποίοι αντιστοιχούν σε επιμέρους γνωστικά πεδία και στους οποίους είναι κατανεμημένο το διδακτικό του προσωπικό.

Οι τομείς του Τμήματος είναι τέσσερις:

 • Τομέας Πολιτικής Επιστήμης
 • Τομέας Κοινωνικής Θεωρίας και Κοινωνιολογίας
 • Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Τομέας Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Τα μαθήματα κορμού έχουν σκοπό να προσφέρουν αφενός τα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία, τις γνώσεις και το πλαίσιο αναφοράς της Πολιτικής Επιστήμης και των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα, και αφετέρου μια συστηματική εισαγωγή στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του κλάδου.

Η περαιτέρω εμβάθυνση συντελείται στα τελευταία τέσσερα εξάμηνα των σπουδών, κατά τη διάρκεια των οποίων οι φοιτητές επιλέγουν το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Οι σπουδές στο Τμήμα περιλαμβάνουν τρεις κύκλους σπουδών:

 • Πολιτικής Ανάλυσης
 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
 • Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου

Η φοίτηση σε κάθε Κύκλο Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα υποχρεωτικά, μαθήματα ειδικής επιλογής και μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Τα πρώτα καλύπτουν βασικά γνωστικά αντικείμενα του Κύκλου Σπουδών, ενώ τα υπόλοιπα τα συμπληρώνουν ή τα προεκτείνουν.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης εξασφαλίζει την ακαδημαϊκή προετοιμασία των αποφοίτων του για την επαγγελματική τους απασχόληση σε περιοχές όπως η πολιτική ανάλυση, η πολιτική θεωρία, η κοινωνιολογία, η κοινωνική πολιτική, οι διεθνείς σχέσεις, η ελληνική και διεθνής διπλωματία, η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση σε εθνικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις κ.ά.

Website