Τουρισμού – Ιόνιο Πανεπιστήμιο (1455)

Το Τμήμα Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση επιστημόνων στον τουρισμό, συνδυάζοντας τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως ενδεικτικά τη διοίκηση, την οικονομία, το μάρκετινγκ, την ιστορία, με την επιστήμη της πληροφορικής, και ειδικότερα τις ψηφιακές τεχνολογίες, τα εικονικά εργαλεία αναπαράστασης και τα πληροφοριακά συστήματα.

Όραμα του Τμήματος Τουρισμού είναι να γίνει κέντρο αναφοράς που εξελίσσει, συνθέτει και ολοκληρώνει τις επιστήμες που εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη με στόχο την αποτελεσματική διοίκηση των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Αποστολή Τμήματος

Οι ανάγκες της κοινωνίας, οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία συνεχώς εξελίσσονται και εξειδικεύονται. Κεντρική αποστολή κατά τη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας του Τμήματος είναι, συνεπώς, να προσφέρει την απαιτούμενη εξειδίκευση, και παράλληλα, τη δυνατότητα προσαρμογής των αποφοίτων στις ανάγκες της κοινωνίας και τις απαιτήσεις της αγοράς κάτω από ανταγωνιστικές συνθήκες.

Στόχοι του Τμήματος είναι:

  • η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών στο πεδίο του Τουρισμού
  • η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ανώτερων διοικητικών θέσεων και επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων
  • η προώθηση της καινοτομίας στον πολυδιάστατο και εξελισσόμενο τουριστικό κλάδο
  • η διεπιστημονική προσέγγιση του τουριστικού τομέα
  • η γνώση και σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών και παραγόντων που διέπουν τον χώρο της τουριστικής βιομηχανίας
  • η προαγωγή της έρευνας στην επιστήμη του Τουρισμού

Γενικότερα, η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών εξετάζει τη φύση και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας τουρισμού και εξερευνά πώς αυτή μπορεί να προωθηθεί, να διοικηθεί και να μετασχηματιστεί με την υποστήριξη σύγχρονων διοικητικών εργαλείων αλλά και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου μπορούν να απασχοληθούν ως:

– Στελέχη τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, της οργάνωσης, της έρευνας και των πωλήσεων (όπως σε αερομεταφορείς, ακτοπλοϊκές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια, ξενοδοχεία, εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης και φιλοξενίας, εταιρείες διοργάνωσης ταξιδιών και τουριστικών δραστηριοτήτων, τουριστικά πρακτορεία, εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, εταιρείες διανομής και προώθησης τουριστικών προϊόντων και τουριστικών προορισμών)

– Στελέχη του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. υπουργεία), νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης (γραφεία Περιφερειών, Δήμων κ.λ.π.) και των φορέων αυτών σε θέματα τουριστικής πολιτικής, ανάπτυξης, σχεδιασμού, προώθησης και στρατηγικής του τυπικού αλλά και του ειδικού θεματικού τουρισμού (όπως ενδεικτικά του θαλάσσιου, εκπαιδευτικού ιατρικού, οικολογικού/περιηγητικού και γαστρονομικού τουρισμού).

– Στελέχη κέντρων πληροφόρησης τουριστών, μουσείων, πινακοθηκών, εγκαταστάσεων πολιτισμού και αναψυχής, στους τομείς της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, και της προώθησης τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών.

– Σύμβουλοι αναπτυξιακών εταιρειών και μελετητικών γραφείων στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού και του πολιτισμού, τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο.

– Ως επιστημονικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στις τουριστικές σπουδές.

Εκτός των παραπάνω, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν είτε οι ίδιοι επιχειρηματικά είτε ως στελέχη σε φορείς τεχνολογίας, δημιουργώντας ενισχυμένα τεχνολογικά τουριστικά και πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία εντάσσονται στον κλάδο της δημιουργικής οικονομίας.

Website