Τουριστικών Σπουδών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (375)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Τουριστικών Σπουδών το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, αποτελεί το νεότερο τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και η προάσπιση της επιστήμης με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων και στελεχιακού δυναμικού υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του Τμήματος είναι να:

 • καλύπτει τις ανάγκες του πεδίου του τουρισμού με στελέχη ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, τα οποία πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για σταδιοδρομία σε όλους τους κλάδους της τουριστικής βιομηχανίας
 • εξειδικεύει στελέχη σε όλους τους φορείς τουριστικών ενδιαφερόντων, που ασχολούνται με την ανάπτυξη και την πολιτική στον τουρισμό σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • καλύπτει την ανάγκη για στελέχη πανεπιστημιακού επιπέδου για τη διαμόρφωση στρατηγικών τουρισμού, καθώς και για την υλοποίηση θεμάτων διαχείρισης και πολιτικής της τουριστικής ανάπτυξης
 • προετοιμάζει τους φοιτητές για την ανάληψη ανώτερων διευθυντικών θέσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς τουρισμού

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών διδάσκει γνωστικά αντικείμενα από διάφορους επιστημονικούς χώρους, τα οποία μπορούν να στηρίξουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο πεδίο των Τουριστικών Σπουδών. Έχει ως αποστολή να διδάσκει και να υποστηρίζει την πρακτική και το μάνατζμεντ γενικά και του τουρισμού ειδικά και να ικανοποιεί τις ανάγκες πολλαπλών υποκλάδων της τουριστικής βιομηχανίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν ενδεικτικά ως:

 • στελέχη όλων των λειτουργιών των επιχειρήσεων της τουριστικής βιομηχανίας
 • ερευνητές και αναλυτές σε υπηρεσίες τουρισμού διεθνούς, εθνικής ή τοπικής εμβέλειας με εξειδίκευση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, διοίκησης και πολιτικής
 • σύμβουλοι σε υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ελλάδος
 • επιστήμονες και ειδικοί σύμβουλοι σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης στον ευρύτερο και στενό δημόσιο τομέα
 • καθηγητές σε Σχολές Τουρισμού
 • στελέχη σε σημαντικές θέσεις σε αεροπορικές επιχειρήσεις ή και σε εταιρείες ακτοπλοϊκών γραμμών αναψυχής
 • υπεύθυνοι κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
 • εμπειρογνώμονες σε επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες συμβούλων με εξειδίκευση στην τουριστική βιομηχανία και άλλα
Website