Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής – Πανεπιστήμιο Πειραιώς (155)

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1990 και είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική, φιλοδοξώντας να παραμείνει πρωτοπόρο στη διδασκαλία της θεωρίας και των σύγχρονων εφαρμογών των σχετικών γνωστικών αντικειμένων.

Το τμήμα κατόρθωσε σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα από την ίδρυση του, να είναι σε θέση να προσφέρει στους φοιτητές του ένα από τα πιο άρτια επιστημονικά καταρτισμένα προγράμματα σπουδών, αφού συνδυάζει την υψηλού επιπέδου θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή.

Αποστολή Τμήματος

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος που κάνουν τις σπουδές στο Tμήμα Χρηματοοικονομικής να ξεχωρίζουν είναι ότι δίνει έμφαση στον ρόλο του οικονομικού διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην οργάνωση των τραπεζικών υπηρεσιών, στην ανάλυση των χρηματαγορών, στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων, στη διεθνή τραπεζική, στις χρηματαγορές, στις κεφαλαιαγορές, στο νομικό πλαίσιο της χρηματοοικονομικής οργάνωσης κτλ.

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται:

 • Στο ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή της σύγχρονης επιχείρησης, στην επίτευξη επιχειρηματικών στόχων, στη σύνταξη του προϋπολογισμού, στον οικονομικό προγραμματισμό, έλεγχο και πληροφόρηση, στην εξεύρεση και επένδυση κεφαλαίων κλπ.
 • Στην οργάνωση τραπεζικών υπηρεσιών και στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και των χρηματοοικονομικών προγραμμάτων τους.
 • Στην ανάλυση των χρηματαγορών και κεφαλαιαγορών και ιδιαίτερα στη λειτουργία Χρηματιστηρίων, στη Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και στη Διαχείριση Κινδύνου με την χρησιμοποίηση Χρηματοοικονομικών Δικαιωμάτων (Options), Προθεσμιακών Συμβολαίων (Futures), Μεθόδων Αντιστάθμισης Κινδύνου (Hedging) και Ανταλλαγής Απαιτήσεων (Swaps).
 • Στη λειτουργία επενδυτικών τραπεζικών οργανισμών, με ειδικότερη έμφαση στις δραστηριότητές τους σχετικά με τις συγχωνεύσεις και εκποιήσεις εταιρειών, την εξεύρεση χρηματοοικονομικών πόρων και την εισαγωγή εταιρειών στα χρηματιστήρια αξιών.
 • Στη Διεθνή Τραπεζική και στα Διεθνή Πιστωτικά Ιδρύματα.
 • Στη χρησιμοποίηση λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών για την ανάλυση και γραφική παρουσίαση στοιχείων, την κατάστρωση υποδειγμάτων και επίλυση προβλημάτων χρηματοοικονομικής υφής.

Με αυτό το πρόγραμμα, το Τμήμα αντιμετωπίζει τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς για εξειδικευμένα διοικητικά και επιχειρηματικά στελέχη σε όλους τους τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να εξελιχθούν σε στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, τραπεζών και άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε κορυφαίους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (εταιρίες, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, διεθνείς οργανισμούς, κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε θέσεις εργασίας όπως:

 • Χρηματοοικονομικός Αναλυτής (financial analyst)
 • Διαπραγματευτής Περιουσιακών στοιχείων (trader)
 • Διαχειριστής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (portfolio manager)
 • Διαχειριστής Κινδύνων (risk manager)
 • Υπεύθυνος Λογιστηρίου Εταιριών
 • Οικονομικός Διευθυντής
 • Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα (financial consultant)
Website