Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Management Consultant)

Σύμβουλος Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχολείται ή να συμμετέχει ως εταίρος σε μια εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, διενεργώντας ορισμένες ή όλες από τις ακόλουθες εργασίες:

  • Σύνταξη επιχειρηματικών και επενδυτικών σχεδίων.
  • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών σκοπιμότητας ή μελετών βιωσιμότητας.
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών μελετών για την χρηματοδότηση νέων ή την επέκταση υφιστάμενων επιχειρήσεων.
  • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.
  • Γνωμοδότηση σε εξειδικευμένα θέματα φορολογικής, εμπορικής, εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
  • Συμβουλές σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων.
  • Συμβουλές σε θέματα μάρκετινγκ και προώθησης προϊόντων.
  • Συμβουλές σε θέματα αξιολόγησης επιχειρηματικών σχεδίων.
  • Συμβουλές σε συστάσεις – μετατροπές – συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • Παροχή εξειδικευμένων λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών.

Ο Σύμβουλος Επιχειρήσεων έχει τη δυνατότητα είτε να ασχοληθεί με ένα αντικείμενο από την παραπάνω λίστα, στο οποίο να εξειδικευτεί, να αποκτήσει φήμη και να εξυπηρετεί στο συγκεκριμένο θέμα έναν σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων-πελατών, είτε να ασχοληθεί με μια πληθώρα θεμάτων, ώστε να παρέχει στις επιχειρήσεις-πελάτες του πιο πλήρη συμβουλευτική κάλυψη. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που έχει σημασία είναι η ποιότητα της εργασίας του και η καλύτερη αξιοποίηση των γνώσεων του άλλα και η διάγνωση των ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά για τον πελάτη του.

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας (Entrepreneurship consultant)

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας είναι ένας εξειδικευμένος σύμβουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την άμεση παροχή τεκμηριωμένης συμβουλευτικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας καθώς και διάχυσης της επιχειρηματικής γνώσης στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις, καλύπτοντας έτσι τις βασικές ανάγκες εκείνων που ετοιμάζονται για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος επιχειρηματικότητας διερευνά κατά πόσον η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, τις οικονομικές δυνατότητες και στους στόχους του πελάτη και τον υποστηρίζει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού του πλάνου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η έρευνα και η ανάλυση αγοράς, οι στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανάλυση πολιτικής προϊόντος, οι πιθανοί πελάτες, οι πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

Επιπλέον, αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις προώθησης και ενημέρωσης του επιχειρηματικού κόσμου για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του, και αναλαμβάνει τις αναγκαίες δημόσιες σχέσεις για την ομαλή λειτουργία της, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες ώστε να είναι σε θέση να παραπέμπει τους εν δυνάμει επιχειρηματίες στον κατάλληλο νομικό σύμβουλο, φοροτεχνικό-λογιστή, ειδικό μάρκετινγκ, ή ειδικό πληροφορικής για περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Ηράκλειο)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης (Άγιος Νικόλαος)

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιά

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών