Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων & Αγροτικής Ανάπτυξης

Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη και την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που εντοπίζονται στο γεωργικό τομέα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο.

Πιο συγκεκριμένα, μελετά τις αγροτικές δομές (οικονομίας, κοινωνίας κ.ά.) μιας περιοχής με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερης οργάνωση και διαχείριση των φυσικών πόρων της. Ακόμη, εξετάζει την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων και εμπορίας τους καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την προώθησή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Η μελέτη της αγροτικής οικονομίας για την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, η ορθολογική χρήση των αγροτικών πόρων, η διοίκηση γεωργικών επιχειρήσεων, η αξιολόγηση και χρηματοδότηση επενδύσεων στη γεωργία, η εμπορία, διανομή και διακίνηση γεωργικών προϊόντων και μηχανημάτων, καθώς και η αναζήτηση νέων μορφών παραγωγής αποτελούν επίσης αντικείμενα της εργασίας του.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας του είναι ανάγκη να συνεκτιμά και να προβλέπει τις επιπτώσεις αστάθμητων και μεταβαλλόμενων παραγόντων, όπως είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών, οι διεθνείς εξελίξεις, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η πολιτική προώθησης ανταγωνιστικών προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική κ.ά.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Το Στέλεχος Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων μπορεί να απασχοληθεί σε:

 • Επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα
 • Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών
 • Μεταποιητικές επιχειρήσεις
 • Συνεταιριστικές δράσεις που στοχεύουν στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας
 • Βιομηχανίες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων
 • Ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 • Βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών για τη γεωργία
 • Υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα
 • Εμπορικές επιχειρήσεις πρώτων υλών και αγροτικών προϊόντων
 • Αναπτυξιακές εταιρείες
 • Εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων
 • Γραφεία μελετών
 • Συνεταιριστικές οργανώσεις
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας ή επιχειρηματίας στο ρόλο του συμβούλου ή προμηθευτή του αγροτικού χώρου

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας

Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών

Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου