Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (Maritime Operations Executive)

Στέλεχος Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος ασχολείται με τη μελέτη, την οργάνωση και τη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και διεθνών οργανισμών στο χώρο των θαλάσσιων μεταφορών, των θαλάσσιων βιομηχανιών και του εμπορίου.

Παράλληλα μπορεί να απασχοληθεί και στη διαχείριση εξειδικευμένων οικονομικών λειτουργιών, όπως στη γενική διεύθυνση, στο ναυλωτικό, το ασφαλιστικό, το λογιστικό και το στατιστικό τμήμα μιας ναυτιλιακής επιχείρησης.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και οι διεθνείς απαιτήσεις για τη ναυτιλία αύξησαν τις ανάγκες για εξειδικευμένα και πολύπλευρα καταρτισμένα στελέχη για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, ασφαλίσεων και ασφαλιστικών απαιτήσεων, ναυλώσεων, πρακτόρων, ποιότητος, εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης προσωπικού, δημοσίων σχέσεων, πρακτόρευσης πλοίων), τα ναυτιλιακά τμήματα ελληνικών και ξένων τραπεζών, τη διοίκηση ναυπηγείων, τις ελληνικές και ευρωπαϊκές κρατικές υπηρεσίες, τους λιμενικούς οργανισμούς, τους ελληνικούς και ξένους ναυτιλιακούς οργανισμούς (νηογνώμονες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.ο.κ.), τις επιχειρήσεις εξοπλισμού και προμήθειας πλοίων, επιχειρήσεις συνδυασμένων μεταφορών κλπ.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου