Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Local Government Administrator)

Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών των Δήμων, των Νομαρχιών και των περιφερειών, καθώς ασχολείται με θέματα εργασιακά, οικονομικά, οργανωτικά και με θέματα ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, επαγγελματικά, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, την έρευνα, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της σύγχρονης αναπτυξιακής πρακτικής και διοικητικής τεχνολογίας κυρίως σε θέματα περιφερειακής και τοπικής οργάνωσης και ανάπτυξης.

Μπορούν να εργαστούν σε νομαρχίες, δήμους και σε δημοτικές επιχειρήσεις, στην διοίκηση, την ανάπτυξη και την διαχείριση των οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, των εξαρτώμενων από αυτήν επιχειρήσεων (Δημοτικών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου