Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism Executive)

Στέλεχος Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία ξενοδοχείων, εστιατορίων, τουριστικών γραφείων, κατασκηνώσεων, κέντρων αναψυχής, κρουαζιερόπλοιων και τουριστικών συγκροτημάτων.

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων:

  • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
  • Ασκεί σύγχρονες μεθόδους διοίκησης για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
  • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
  • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι πιθανοί τουρίστες.
  • Χαράσσει την τουριστική πολιτική, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον.
  • Εφαρμόζει νέες τεχνολογίες στο χώρο του τουρισμού.
  • Αξιοποιεί τους φυσικούς και πολιτισμικούς πόρους για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού π.χ. θαλάσσιος τουρισμός.

Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο εργάζεται το στέλεχος διαφοροποιούνται ελαφρώς οι αρμοδιότητες του:

Πιο συγκεκριμένα, όταν εργάζεται σε ξενοδοχειακή μονάδα, υποδέχεται τους πελάτες κατά την άφιξή τους, τους ενημερώνει σχετικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του ξενοδοχείου, φροντίζει για διάφορες ανάγκες τους και γενικότερα τους παρέχει κάθε διευκόλυνση προκειμένου η διαμονή τους στο ξενοδοχείο να είναι ευχάριστη και χωρίς προβλήματα.

Όταν το αντικείμενο της εργασίας του είναι η διαχείριση τουριστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει και επιβλέπει ψυχαγωγικές δραστηριότητες, οργανώνει και συμμετέχει σε θεατρικές και ταχυδακτυλουργικές παραστάσεις, χορευτικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εορταστικές βραδιές καθώς και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ώστε να καθίσταται όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη η διαμονή των πελατών στην τουριστική μονάδα.

Όταν απασχολείται στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων φροντίζει για την ομαλή λειτουργία και αποδοτική εκμετάλλευση της ξενοδοχειακής μονάδας και την εκπροσωπεί σε όλες τις εξωτερικές της σχέσεις.

Όταν απασχολείται ως υπάλληλος σε τουριστικά γραφεία ενημερώνει για δρομολόγια μεταφορικών μέσων, τιμές εισιτηρίων καθώς και για στοιχεία σχετικά με ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Ακόμη, αναλαμβάνει να επικυρώνει κρατήσεις θέσεων σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία, κρουαζιέρες και διοργανώνει εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας ή εξωτερικό.

Τέλος, όταν απασχολείται στη μονάδα επισιτισμού μιας ξενοδοχειακής μονάδας, παρασκευάζει εδέσματα κάθε μορφής και ποικιλίας, δημιουργεί συνδυασμούς τροφίμων και ποικιλίες φαγητών και φροντίζει για την προμήθεια, τον ποιοτικό έλεγχο και τη συντήρηση των τροφίμων.

Προσωπικές Δεξιότητες

Το στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων πρέπει να έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, να είναι επικοινωνιακός, ευέλικτος, ευγενικός και συνεργάσιμος. Επίσης, πρέπει με αίσθημα ευθύνης να ανταποκρίνεται στην επιθυμία των πελατών για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, όπως και να ενημερώνεται συνεχώς για τις νέες εξελίξεις και τις τάσεις που διαμορφώνονται στη διεθνή τουριστική αγορά.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Κρήτης )

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) του ΤΕΙ Πειραιά)

Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) του ΤΕΙ Θεσσαλίας)

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθηνών

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) του ΤΕΙ Ιόνιων Νήσων

Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Τουριστικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Φιλοξενίας του IST College

Τμήμα Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

BSc International Hospitality Management του New York College

BA (Hons) in Business Studies with Tourism του New York College