Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών (Retail Banking Executive)

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχοληθεί στο σύνολο των τραπεζικών εργασιών, όπως ενδεικτικά είναι οι καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το συνάλλαγμα, η κίνηση κεφαλαίων, οι χορηγήσεις δανείων, και η εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, ενώ με την απόκτηση εμπειρίας μπορεί να εξελιχθεί και ως σύμβουλος για τους πελάτες της τράπεζας.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς