Στέλεχος Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing)

Στέλεχος leasing είναι ο επαγγελματίας ο οποίος απασχολείται σε τράπεζες και εταιρίες leasing προσφέροντας χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού και ακινήτων σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.