Τραπεζικός Υπάλληλος (Bank employee)

Τραπεζικός Υπάλληλος είναι ο επαγγελματίας ο οποίος μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσια ή ιδιωτική τράπεζα και ειδικότερα στο τμήμα των δανείων, του λογιστηρίου, του ταμείου, της έκδοσης πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, της διεύθυνσης μελετών κλπ.

Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη σειρά τραπεζικών εργασιών σε κατάστημα τραπέζης ή σε κεντρική διεύθυνση όπως μεταξύ άλλων τον έλεγχο αιτήσεων για δάνεια και ανάλογα έγκριση ή απόρριψή τους, τη λήψη καταθέσεων, μεταβιβάσεων και αναλήψεως ευρώ ή συναλλάγματος, την παραλαβή γραμματίων, την έκδοση επιταγών, τη ρευστοποίηση τους, την ενημέρωση βιβλιαρίων, τη λήψη και διαβίβαση εντολών για αγορά μετοχών επιχείρησης που εισάγεται για πρώτη φορά στο χρηματιστήριο, τη λήψη χρημάτων για πληρωμή λογαριασμών δημόσιων οργανισμών, τον έλεγχο αποπληρωμής γραμματίων ή δόσεων δανείων ή άλλων οφειλών, συμψηφισμούς και άλλες τραπεζικές εργασίες.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από τα παρακάτω Τμήματα:

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Πειραιά

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς