ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έπαψε από το 2019 να υφίσταται σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα του απορροφήθηκαν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

TEI Stereas Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Στερεάς Ελλάδας είναι Τριτοβάθμιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Λαμίας και του ΤΕΙ Χαλκίδας.

Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας έχει έδρα διοίκησης στη Λαμία, διαθέτει 4 Σχολές και διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις με πρότυπες υποδομές εκπαίδευσης και έρευνας σε 5 πόλεις της Στερεάς Ελλάδας (Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Καρπενήσι και Άμφισσα) και επιβλέπει το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Στερεάς Ελλάδας, ένα αναπτυσσόμενο Ερευνητικό Κέντρο με 7 τομείς μεταφοράς τεχνολογικής έρευνας αιχμής, στελεχωμένους από διεθνούς εμβέλειας ερευνητές.

Συμμετέχει δυναμικά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ μέσω του οποίου επιτυγχάνεται διεθνής κινητικότητα τόσο των σπουδαστών όσο και των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος.

Επίσης, μέσω της θεσμοθετημένης πρακτικής άσκησης των σπουδαστών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα αλλά και χρηματοδοτούμενων δράσεων επιχειρηματικότητας καταφέρνει να παράγει ανταγωνιστικά επαγγελματικά στελέχη στην αγορά εργασίας.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Σήμερα στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας λειτουργούν δεκαπέντε (15) Τμήματα τα οποία συγκροτούν τέσσερις (4) Σχολές:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Τμήμα Ηλεκτρολογίας
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ
  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ
  • Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ
  • Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ
  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

  • Τμήμα Νοσηλευτικής
  • Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας έχει έδρα στη Χαλκίδα και έχει Τμήματα στη Χαλκίδα, στη Θήβα και στην Άμφισσα.

Λειτουργεί με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές προδιαγραφές και ανήκει στις περισσότερο ανταγωνιστικές Σχολές στην Ελληνική επικράτεια.

Παρέχει στους φοιτητές της προσόντα που ανταποκρίνονται άριστα στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας για τη δημιουργία στελεχών επιχειρήσεων με αξιόλογη επιστημονική κατάρτιση σε θέματα τεχνολογίας και εφαρμογών στους τομείς της διοίκησης και της οικονομίας.

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

  • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Website