ΤΕΙ Πειραιά (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Πειραιά από το Μάρτιο του 2018 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Αθηνών κι από τη συγχώνευση τους σχηματίστηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

TEI Peiraia - Oikonomologos.gr - logoΗ λειτουργία του ΤΕΙ Πειραιά έχει ως κύριο σκοπό, αφενός την παροχή εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει αυτοδύναμη πρόσβαση στη γνώση και παρέχει υψηλά εφόδια για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών, καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα, και αφετέρου τη βασική, εφαρμοσμένη και τεχνολογική έρευνα.

Η δραστηριότητα όλων των φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας έχει ως κανόνα την υποδειγματική ακαδημαϊκή συμπεριφορά, την τήρηση και προάσπιση της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας, την επίπονη εργασία, την αποτελεσματικότητα, τη συμβολή στην εκπλήρωση της αποστολής του ΤΕΙ Πειραιά και την ομαλή λειτουργία του.

Με στήριγμα την άρτια οργάνωση και στελέχωση και τη μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διαθέτει το ΤΕΙ Πειραιά, η δραστηριότητα αυτή κατατείνει στη συνεχή βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχεται, στην πρόοδο της έρευνας και στη σταθερή εκπλήρωση του πρωταγωνιστικού ρόλου του ΤΕΙ Πειραιά στη σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη.

Η δραστηριότητα του ΤΕΙ Πειραιά προσανατολίζεται, ακόμη στην κοινωνική καταξίωση των μελών του, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των αρετών τους και ιδιαίτερα, στην κοινωνική ένταξη και καταξίωση των φοιτητών του.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Πειραιά αποτελείται από δύο Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  • Τμήμα Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών
  • Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού
  • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Πειραιά ιδρύθηκε το 1983 και αποτελεί τη συνέχεια της Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Επιχειρήσεων (ΑΣΣΕ) που ιδρύθηκε το 1977.

Με στόχο την υψηλή γνώση και την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της ΣΔΟ του ΤΕΙ Πειραιά λειτουργεί με υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές προδιαγραφές και ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες απαιτήσεις μιας σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία στελεχών με σοβαρή επιστημονική υποδομή σε θέματα τεχνολογίας και εφαρμογών στους τομείς της διοίκησης και της οικονομίας.

Website