Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations Executive)

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων είναι ο επαγγελματίας που σχεδιάζει και υλοποιεί διαφημιστικές και προωθητικές ενέργειες ώστε να βελτιώσει την εικόνα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την ανάπτυξη σχέσεων και διενέργεια συστηματικών και προγραμματισμένων επαφών και εκδηλώσεων με φορείς των media και της αγοράς, αρμοδιότητες που απαιτούν πολύ καλές επικοινωνιακές δυνατότητες, ικανότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης κάτω από συνθήκες πίεσης, ευχέρεια και άνεση στον γραπτό και προφορικό λόγο, οργανωτική και αναλυτική ικανότητα καθώς και έφεση στη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

  • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα δημοσίων σχέσεων επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί επικοινωνιακά προγράμματα συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ενημέρωσης, ημερίδων, εκθέσεων, συνεδρίων κτλ.
  • Καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα παρουσίασης και προβολής της εικόνας επιχειρήσεων, οργανισμών και ατόμων.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για προϊόντα και υπηρεσίες.
  • Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα προεκλογικών εκστρατειών και προγράμματα δημοσίων υποθέσεων για τον επηρεασμό των κέντρων λήψης αποφάσεων (lobbying).
  • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας αγοράς με στόχο τη διερεύνηση των επικοινωνιακών αναγκών της επιχείρησης ή του οργανισμού που εκπροσωπεί.
  • Συμμετέχει στην κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων ενδοεπιχειρισιακής επικοινωνίας.

Ευκαιρίες Απασχόλησης

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας σε εμπορικές επιχειρήσεις, πολιτικά κόμματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα Δημοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, ή τμήματα Πωλήσεων, σε εταιρείες ΜΜΕ, διαφημιστικές εταιρείες, σε εξαγωγικές μονάδες, σε επιχειρήσεις εμπορίου και μεταφορών, σε επιχειρήσεις υλοποίησης κοινοτικών δράσεων και σε διεθνείς ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε εμπορικά τμήματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών ιατρικής περίθαλψης και φαρμακοβιομηχανιών, εταιριών έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων, εταιρειών πληροφορικής που ειδικεύονται στην δημιουργία ιστοσελίδων, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, και εν γένει ιδρυμάτων που προάγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τις τέχνες.

Σπουδές

Σχετικές και εξειδικευμένες σπουδές πάνω στο αντικείμενο παρέχονται από το Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.