Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διοικητική Επιστήμη με εξειδίκευση στις τουριστικές επιχειρήσεις γενικά τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Αποστολή Τμήματος

Σκοπός του Τμήματος είναι να προάγει τη μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους.

Για την επίτευξη της αποστολής του επιδιώκει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

 • Την εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικό και να καθιστά ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
 • Την επικοινωνία με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του και ιδιαίτερα με τις μονάδες και φορείς του τουριστικού κλάδου.
 • Τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανταλλαγή σπουδαστών και τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών.
 • Τη διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να επιτυγχάνεται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες των τουριστικών μονάδων και φορέων.
 • Την ταχεία προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς του.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος είτε ως στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος.

Γενικά ο πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων:

 • Ασκεί σύγχρονη διοίκηση για την επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης.
 • Εφαρμόζει επιστημονικές και τεχνολογικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή, τιμολόγηση, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων.
 • Διεξάγει έρευνα τουριστικής αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια προϊόντα ζητούν οι δυνητικοί τουρίστες.
 • Προγραμματίζει την οικονομική και όχι μόνο δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον, τόσο το φυσικό όσο και αυτό που αποτελεί δημιούργημα των ανθρώπων.
 • Διερευνά και αξιολογεί τις δυνατότητες εκμετάλλευσης των τουριστικών πόρων και κατ΄ επέκταση της τουριστικής τους ανάπτυξης.
 • Διαχειρίζεται κατά τον αποτελεσματικότερο τρόπο τους ανθρώπινους πόρους της τουριστικής επιχείρησης.
 • Διατυπώνει, προγραμματίζει και εφαρμόζει πολιτικές σε μικροτουριστικό και μακροτουριστικό επίπεδο, προκειμένου να επιτύχει επιθυμητούς εφικτούς στόχους.

Στα πλαίσια δε της άσκησης του επαγγέλματός του, ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα και δραστηριότητες:

 • Τροφοδοσία ξενοδοχείων και γενικότερα επισιτιστικών μονάδων.
 • Προμήθεια τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Τήρηση λογαριασμών πελατών.
 • Εποπτεία ορόφων.
 • Άσκηση εποπτείας και διοίκησης στο προσωπικό των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Έρευνα αγοράς πωλήσεων τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών.
 • Διαχείριση επισιτιστικών επιχειρήσεων.
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων.
 • Παροχή τουριστικών πληροφοριών.
 • Σχεδιασμός και σύνθεση τουριστικού πακέτου.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση ταξιδιού.
 • Προγραμματισμός και εκτέλεση μαζικής διακίνησης ατόμων.
 • Καθοδήγηση ταξιδιωτικών ομάδων (Tour Leaders).
 • Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ξενοδοχειακών γραφείων.
 • Άσκηση επαγγέλματος υπεύθυνου διευθυντή ταξιδιωτικών γραφείων.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για την ίδρυση – επέκταση τουριστικών επιχειρήσεων.
Website