Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (320)

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι το πρώτο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που δέχθηκε φοιτητές και άρχισε να λειτουργεί σε προπτυχιακό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 1985.

Η δομή του Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων βασίζεται σε δύο κύκλους σπουδών που με τα κατάλληλα μαθήματα δημιουργούν προοδευτικά το υπόβαθρο γνώσης των φοιτητών – από τη γενική γνώση στην εξειδικευμένη.

Οι Κύκλοι Σπουδών είναι οργανωμένοι με γνώμονα την ευελιξία, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία επιλέγοντας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν και σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών.

Στόχος των μαθημάτων και των δύο Κύκλων Σπουδών είναι να προσφέρουν σφαιρική γνώση του αντικειμένου της Διοίκησης Επιχειρήσεων:

  • επιστημολογικά (ως προς το πεδίο που αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης των μαθημάτων)
  • μεθοδολογικά (ως προς τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουν και μελετούν το εν λόγω αντικείμενο)

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων έχουν εξοπλιστεί με τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες θα τους εξασφαλίσουν την επιστημονική και επαγγελματική τους καταξίωση και εξέλιξη στο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος:

Έχουν αποκτήσει επιστημονικό τρόπο σκέψης, ο οποίος επιτρέπει τη μεθοδική και ορθολογική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έχουν διδαχθεί και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν μία σειρά από σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους τα οποία σε συνδυασμό με το διδαχθέντα τρόπο σκέψης τους επιτρέπουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς.

Είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Website