Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (352)

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ανήκει στη Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, η οποία συστάθηκε το 2013.

Αποστολή του Τμήματος είναι η συστηματική μελέτη, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα δημιουργώντας και προσφέροντας αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης, ειδικευμένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, τοπικού, εθνικού και πολυεθνικού χαρακτήρα.

Σκοπός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι να εκπαιδεύει υψηλού επιπέδου επιστήμονες παρέχοντας στους φοιτητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους, ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά, και να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού το Τμήμα προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και καλύπτει όλο το φάσμα των αντικειμένων που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως το Μάρκετινγκ, η Λογιστική, τα Χρηματοοικονομικά, η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και η Διοίκηση Παραγωγής.

Βασική προτεραιότητα του Τμήματος είναι και η προαγωγή της έρευνας στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος δημοσιεύεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, γεγονός που επισημάνθηκε και στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. Επίσης, στο Τμήμα υλοποιούνται διάφορα ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού.

Επίσης, το Τμήμα διατηρεί στενή σχέση και με την αγορά εργασίας με κύριο άξονα το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, που προσφέρει στους φοιτητές θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους για επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας του Τμήματος είναι το γεγονός ότι πολλοί απόφοιτοί του είναι υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Website