Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (559)