Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Πατρών (352)