Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

TEI Dytikis Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει ως αποστολή την εκπαίδευση και κατάρτιση των φοιτητών στην επιστήμη της Διοίκησης και στα επιμέρους επιστημονικά πεδία του, με έμφαση στις πολιτιστικές μονάδες και τις μονάδες φιλοξενίας.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ειδικότητάς τους και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, μπορούν να απασχοληθούν τόσο σε θέσεις διοικητικές όσο και σε θέσεις δημοσίων σχέσεων, διαφήμισης, μάρκετινγκ και επικοινωνίας, κατά κύριο λόγο επιχειρήσεων και οργανισμών με αντικείμενο δράσης τον πολιτισμό, τα μουσεία, την αναψυχή, τον τουρισμό, την ενημέρωση, καθώς και σε αντίστοιχους φορείς του δημοσίου, εντός και εκτός Ελλάδας.

Επίσης, μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουν αποκτήσει, καθώς και με την έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς τους.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος είναι γνώστες των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών των Η/Υ στη Διοίκηση, Διαφήμιση, Μάρκετινγκ, Επικοινωνία των πολιτιστικών & τουριστικών μονάδων.

Website