Διοίκησης, Οικονομίας & Επικοινωνίας Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)