Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) (240)

oikonomiko-panepistimio-athinon-opa-oikonomologos

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 1999 και δέχθηκε για πρώτη φορά φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001.

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές.

Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) απευθύνεται στους απόφοιτους Λυκείου που θέλουν να:

 • σπουδάσουν διοίκηση επιχειρήσεων αλλά και να επικεντρωθούν σε νέες ειδικεύσεις όπου υπάρχει έντονο το στοιχείο της εφαρμογής ποσοτικών μεθόδων στη λήψη αποφάσεων, ανάλυσης οργανισμών, εφοδιαστικής αλυσίδας, εφαρμοσμένων μαθηματικών, επιχειρηματικής στρατηγικής κλπ.
 • συνδυάσουν σύγχρονες τεχνολογίες και πληροφορική με τη στρατηγική, τη διοίκηση και την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • επικεντρωθούν στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα με έμφαση στο ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ο αυξανόμενος ρόλος που σήμερα διαδραματίζουν οι νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η απαίτηση για ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων των σύγχρονων μονάδων, η ανάγκη για οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και η πίεση που ασκεί ο διεθνής ανταγωνισμός διαφοροποιούν αισθητά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που πρέπει να έχουν τα στελέχη των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Στην προετοιμασία στελεχών της κατηγορίας αυτής στοχεύει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, γι’ αυτό και η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι στη διεπιστημονική ολοκλήρωση των διοικητικών και τεχνολογικών επιστημονικών κλάδων.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Σήμερα οι επιχειρήσεις χρειάζονται στελέχη τα οποία εκτός της εξειδίκευσης τους στους τομείς της Διοίκησης των Επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομική, Μάρκετινγκ, Λογιστική, Πωλήσεις, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, κλπ.) θα μπορούν να διαχειριστούν και να χρησιμοποιούν τη σύζευξη της Διοικητικής Επιστήμης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές (Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες, Ποσοτικές Μέθοδοι) ώστε να μπορούν να αντιλαμβάνονται, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λειτουργίες, διαδικασίες και συστήματα καθώς και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος λόγω του ολοκληρωμένου τεχνολογικού και διοικητικού υπόβαθρου τους είναι ανταγωνιστικοί ως στελέχη και σύμβουλοι σε όλες τις ειδικότητες της Διοίκησης Επιχειρήσεων στο νέο περιβάλλον του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της καινοτομίας, των ραγδαίων οργανωσιακών εξελίξεων και της επιχειρηματικής αβεβαιότητας όπως:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά κλπ
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
 • Logistics και Μεταφορές
 • Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Διοίκηση Πληροφοριακών και Τηλεπικοινωνιακών Πόρων / Συστημάτων
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Επιχειρησιακή Έρευνα)
 • Χρηματοοικονομική Μηχανική
 • Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Internet και Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • Τεχνολογία Λογισμικού
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
 • Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία
 • Επιχειρηματική Στρατηγική
Website