Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Πανεπιστήμιο Πατρών (1282)

Panepistimio Patron - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019. Μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το οποίο καταργήθηκε.

Ο κύριος στόχος του Τμήματος είναι να εκπαιδεύσει και να δημιουργήσει ικανά στελέχη εφοδιασμένα με γνώσεις της διοικητικής επιστήμης οι οποίες θα συνδυάζονται με ικανότητες διαχείρισης και χρήσης των νέων τεχνολογιών, ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στους τομείς της Διοικητικής Επιστήμης που συνδέονται με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις οργανωσιακές σπουδές, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση των ποσοτικών μεθόδων, της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη λήψη αποφάσεων, στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής και στην αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει ενότητες που εντάσσονται:

Στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και στην οικονομική ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών μεγεθών.
Σε αυτή την ενότητα ταυτοποιούνται και εκτιμώνται οι σχέσεις ανάμεσα στην δομή (structure), την συμπεριφορά (conduct) και την απόδοση ανοικτών επιχειρησιακών συστημάτων.

Στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα και στην Επιστήμη των Υπολογιστών, όπου μελετώνται οι προσεγγίσεις με βάση τις οποίες τείνουν να αποτελέσουν μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που με βάση τα λειτουργικά δεδομένα θα προσφέρουν στην διοικητική διαχείριση, την άμεση λήψη αποφάσεων και τον ορισμό μιας μακροχρόνιας στρατηγικής για την επιχείρηση. H προσπάθεια αυτή βασίζεται στην εξαιρετική απόδοση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και στην ολοκλήρωση με τις νέες επιχειρηματικές έννοιες και δεδομένα.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, μέσω της παροχής των απαραίτητων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων, μπορούν να διεκδικήσουν δυναμικά θέσεις στελεχών και συμβούλων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε θέσεις:

Διοικητικής Επιστήμης:

 • Διοίκηση Παραγωγής
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ και Πωλήσεις
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες
 • Διαχείριση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία

Τεχνολογίας Πληροφορικής στη Διοικητική Επιστήμη:

 • Κινητό και διάχυτο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Νεφοϋπολογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα και μεγάλα δεδομένα
 • Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Συστημάτων
 • Νέα Ψηφιακά Κανάλια Διανομών και Πωλήσεων
 • Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
 • Διαχείριση Γνώσης και Μάθησης
Website