ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έπαψε από το 2019 να υφίσταται σαν αυτοτελές νομικό πρόσωπο και τα τμήματα του απορροφήθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

TEI Dytikis Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ιδρύθηκε το 2013 μετά τη συγχώνευση του ΤΕΙ Πάτρας και του ΤΕΙ Μεσολογγίου και έχει έδρα την Πάτρα.

Αποτελεί ανεξάρτητο και αυτοδιοικούμενο ΝΠΔΔ, το οποίο ανήκει στην ανωτάτη εκπαίδευση.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13) τμήματα με έδρα την Πάτρα, το Μεσολόγγι, τη Ναύπακτο, το Αίγιο, την Αμαλιάδα και τον Πύργο:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Ναύπακτος)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρει μια ενότητα προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τετραετούς φοίτησης στο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Διοίκησης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη Σχολή είναι, με την διεπιστημονική προσέγγιση, την έρευνα και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών, οι απόφοιτοι να διαθέτουν επιστημονική και τεχνολογική γνώση εξειδικευμένων στελεχών ικανών στη λήψη ορθών αποφάσεων και στη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους τομείς παραγωγής της οικονομίας.

Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών τους.

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

 • Τμήμα Λογοθεραπείας (Πάτρα)
 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Πάτρα)
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 • Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας ‐ Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Αμαλιάδα)

Παράλληλα με τη λειτουργία των παραπάνω τμημάτων, λειτουργούν μεταβατικά έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2017‐18 και τα ακόλουθα τμήματα των ΤΕΙ Πάτρας και Μεσολογγίου που συγχωνεύτηκαν στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας:

 • Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων,
 • Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
 • Λογιστικής,
 • Κοινωνικής Εργασίας,
 • Τουριστικών Επιχειρήσεων,
 • Οπτικής & Οπτομετρίας.

 

Website