Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

TEI Ipeirou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου, με έδρα την Πρέβεζα, δημιουργήθηκε έπειτα από τη συγχώνευση του Τμήματος Λογιστικής και του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής.

Σκοπός του τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που επιδιώκονται να ικανοποιηθούν με την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών, εξειδικεύονται στην απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων από τους απόφοιτους του τμήματος, ώστε αυτοί με την αποφοίτησή τους να είναι σε θέση να:

 • Τηρούν λογιστικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με το Απλογραφικό και Διπλογραφικό σύστημα.
 • Εφαρμόζουν το Ε.Γ.Λ.Σ., τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια, καθώς και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 • Συντάσσουν και να αναλύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Καταρτίζουν προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και να μπορούν να τους διερευνούν αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος
 • Εφαρμόζουν αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
 • Εκπονούν χρηματοοικονομικές μελέτες και να παρέχουν χρηματοοικονομικές συμβουλές.
 • Εφαρμόζουν διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
 • Πραγματοποιούν αναλυτική κοστολόγηση και να εξάγουν στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Είναι γνώστες των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική γενικά.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως χρηματοοικονομικός αναλυτής και σύμβουλος.

Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του λογιστή – φοροτεχνικού και του χρηματοοικονομικού συμβούλου, καθώς και της διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια που απαιτούνται στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια της άσκησης του επαγγέλματός τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να ασκήσουν τις παρακάτω επαγγελματικές δραστηριότητες:

 • λογιστής – φοροτεχνικός
 • χρηματοοικονομικός και χρηματιστηριακός σύμβουλος και αναλυτής
 • εσωτερικός ελεγκτής
 • τραπεζικό και ασφαλιστικό στέλεχος
 • στέλεχος ασφαλιστικών εταιρειών
 • εκπαιδευτικός
 • στέλεχος Δημόσιου τομέα
Website