Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)