Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)

TEI Stereas Elladas - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι ένα τμήμα που προέκυψε από την συγχώνευση των τμημάτων Λογιστικής του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας και Εμπορίας και Διαφήμισης του παραρτήματος Άμφισσας του πρώην ΤΕΙ Λαμίας. Η έδρα του τμήματος είναι στα Ψαχνά, όπου βρισκόταν και η έδρα του πρώτου από τα συγχωνευόμενα τμήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του τμήματος αποκτούν το απαραίτητο επιστημονικό και τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε να είναι σε θέση να συμμετέχουν ή και να αναλαμβάνουν:

 • Τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, και τον έλεγχο της λειτουργίας του συστήματος της λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά πρότυπα, είτε ως εσωτερικά στελέχη των επιχειρήσεων είτε ως ανεξάρτητοι πάροχοι των σχετικών υπηρεσιών.
 • Την διεκπεραίωση, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της κοινοποίησης της πληροφόρησης αυτής σε κάθε είδους ενδιαφερόμενο καθώς και  στις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.
 • Τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών που αφορούν στους προαναφερόμενους τομείς.
 • Την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας και  ανάπτυξης.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα, σε λογιστήρια, σε λογιστικές ή ελεγκτικές εταιρείες, σε χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σε χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες και γενικότερα σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:

 • Τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων, όπως βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κλπ
 • Τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των οικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις όπως βιβλίο απογραφών και ισολογισμών κλπ.
 • Σύνταξης καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων
 • Τήρησης και έκδοσης στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κλπ.
 • Ενημέρωσης καρτελών
 • Καταγραφής περιουσιακών στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης
 • Μισθοδοσίας
 • Τήρησης διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας
 • Κατεύθυνσης και παρακολούθησης της εφαρμογής του λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων
 • Κατεύθυνσης και παρακολούθησης των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα όπως, κοστολόγησης, αγορών, προμηθειών κλπ
Website