Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (έχει καταργηθεί)