Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (222)

Panepistimio Aigaiou - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) ανήκει στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Τμήμα βρίσκεται στη Χίο και ξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, ενώ οι απόφοιτοι του είναι διπλωματούχοι μηχανικοί, καθώς το τμήμα θεωρείται πολυτεχνικό και η διάρκεια των σπουδών είναι πενταετής.

Το τμήμα έρχεται να καλύψει τις ανάγκες της νέας οικονομίας με σύγχρονες ειδικότητες μηχανικών, ικανών να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της νέας εποχής καθώς και στην έρευνα και προαγωγή της τεχνογνωσίας στους τομείς της:

  • Χρηματοοικονομικής Μηχανικής (Financial Engineering)
  • Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering)

Οι προαναφερόμενοι τομείς αποτελούν χώρους στους οποίους διεισδύουν όλο και περισσότεροι νέου τύπου μηχανικοί. Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης προσβλέπει στο να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς εργασίας με στελέχη με πολύπλευρη εκπαίδευση, ικανά τα ανταποκριθούν άμεσα όχι μόνο στις τεχνικές, αλλά και στις αυξημένες οικονομικές και διοικητικές απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Στόχοι Προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει χτιστεί με βάση την ισορροπία γνωστικών αντικειμένων που είναι αναγκαία για τη διαμόρφωση των στελεχών της νέας εποχής. Διακρίνεται από εσωτερική συνέπεια, καινοτομία και αντικατοπτρίζει το όραμα δημιουργίας του Τμήματος να προβάλλει γνωστικά αντικείμενα αιχμής που διδάσκονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας.

Σε γνωστικό επίπεδο, η προσπάθεια να καλυφθούν ισόρροπα οι απαιτήσεις σε αντικείμενα θετικών επιστημών – μηχανικής, μαθηματικών, φυσικής, και πληροφορικής – έχει οδηγήσει σε ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο πρόγραμμα μαθημάτων κορμού στις επιστήμες του Μηχανικού.

Όμως, το ΤΜΟΔ έχει ένα έντονο διεπιστημονικό προφίλ και στοχεύει να καλλιεργήσει εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στον Μηχανικό Οικονομίας και Διοίκησης ώστε αυτός να αποτελέσει τον ενδιάμεσο κρίκο ανάμεσα στους παραδοσιακούς μηχανικούς και στα κλασικά διοικητικά-οικονομικά στελέχη.

Έτσι, η καλή σχέση των φοιτητών του Τμήματος με τα μαθηματικά και τη στατιστική σε συνδυασμό με γνώσεις προγραμματισμού Η/Υ, αξιοποιείται επαρκώς σε προηγμένες εφαρμογές στη διοίκηση επιχειρήσεων και στη λήψη αποφάσεων, καθώς επίσης και στα συστήματα παραγωγής, στην επιχειρησιακή έρευνα, στη διαχείριση έργων και λειτουργιών, και στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών.

Παρομοίως, εστιάζοντας σε μια σειρά μαθημάτων οικονομικών και χρηματοοικονομικής, τα οποία στηρίζονται και πάλι σε υψηλών απαιτήσεων γνώσεις μαθηματικών, στατιστικής και προγραμματισμού υπολογιστών, δίνεται στο φοιτητή η ευκαιρία εξειδίκευσης στη χρηματοοικονομική ανάλυση και στη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων σε υπολογιστικό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης θεωρείται ένα από τα κορυφαία ως προς τις προοπτικές των αποφοίτων, ενώ σε όλες τις δημοσιογραφικές έρευνες που αφορούν τα τμήματα ΑΕΙ, η ειδικότητα του τμήματος θεωρείται ως μία από τις πλέον υποσχόμενες για μελλοντική καριέρα και επαγγελματική αποκατάσταση.

Ο μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης καλύπτει ανάγκες που δημιουργούν οι σύγχρονες εξελίξεις στην τεχνολογία και την οικονομία. Έχει ως κύρια δραστηριότητά του τη διαχείριση έργων και λειτουργιών, τη μοντελοποίηση και επίλυση προβλημάτων από το χώρο της χρηματοοικονομικής μηχανικής, τη διοίκηση τεχνοοικονομικών συστημάτων, και τη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Ο διπλωματούχος Μηχανικός Οικονομίας & Διοίκησης έχει τα εφόδια ώστε ως στέλεχος ή ελεύθερος επαγγελματίας να προετοιμάσει και να προχωρήσει στην επιστημονική λήψη αποφάσεων μετά από εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης (στατική θεώρηση) και πρόβλεψη των μελλοντικών εξελίξεων (δυναμική θεώρηση), λαμβανομένης υπόψη και της οικονομικής διάστασης των εξεταζομένων προβλημάτων.

Οι επαρκείς γνώσεις Πληροφορικής, Επιχειρησιακής Έρευνας, Διοίκησης, Οικονομίας και Στατιστικής, συντελούν στη διαμόρφωσή του ως επιστήμονα και ως πλήρως καταρτισμένου μηχανικού – στελέχους μιας επιχείρησης ή ενός εργοστασίου. Έτσι ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης έχει μπροστά του ένα ευρύ επαγγελματικό ορίζοντα.

Θα μπορεί να σταδιοδρομήσει, σε εργοστάσια, επιχειρήσεις, οργανισμούς, τράπεζες, εταιρείες επενδύσεων, χρηματιστηριακές εταιρείες και σε πολλές επιχειρηματικές μονάδες ως οικονομοτεχνικός σύμβουλος και διευθυντής.

Όσοι επιθυμούν ακαδημαϊκή καριέρα θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε πολλές περιοχές και κυρίως σε Financial Engineering, Logistics, Manufacturing Systems Engineering, Information Systems και Management Engineering.

Όλοι οι απόφοιτοι εξάλλου έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν δικής τους επιλογής, να ασχοληθούν με τους παρακάτω τομείς εξειδίκευσης:

  • Μελέτες κοστολόγησης, σύνταξης και ελέγχου προϋπολογισμών
  • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τεχνικο-οικονομικών συστημάτων
  • Ειδικές γνώσεις πληροφορικής (εξειδικευμένος προγραμματισμός Η/Υ, δίκτυα υπολογιστών, βάσεις δεδομένων)
  • Ανάλυση οικονομοτεχνικής εφικτότητας έργων πληροφορικής, εγκατάστασης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και νέων τεχνολογικών εφαρμογών
  • Επιστημονική ανάλυση, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και πληροφοριών
Website